Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Ochrona wody

Statek pasażerski jest pływającym hotelem. Oprócz energii, zaopatrzenia i wyposażenia dla jego sprawnego funkcjonowania niezbędne są ogromne ilości słodkiej wody. Po jej zużyciu na różne potrzeby na statku staje się ona w efekcie końcowym wodą ściekową.

Zasadniczo woda ściekowa powstaje w części hotelowej statku, podczas eksploatacji urządzeń maszynowych lub też mycia pokładu. Ścieki sanitarne (woda ściekowa) w części hotelowej pochodzą albo z toalet, i są one wówczas nazywane „wodą czarną” lub też z umywalek i pryszniców, i są one wówczas określane „wodą szarą”. 

Od wielu lat ścieki sanitarne na statkach TT-Line są oczyszczane w oczyszczalniach biologicznych i żadna nieoczyszczona woda ściekowa nie jest pompowana za burtę. Obecnie w jednym z portów dostępne są urządzenia do zdawania wody ściekowej. Stąd też TT-Line rozpoczęła zdawanie ścieków sanitarnych ze zbiornika na statku do miejskiego systemu kanalizacyjnego na lądzie tym samym unikając jakiegokolwiek pompowania ich za burtę. Ma to miejsce zawsze wówczas, gdy spełnione są wymogi techniczne i gdy pozwala na to czas postoju w porcie.

Bridge sunrise

Woda z eksploatacji urządzeń maszynowych i woda z mycia pokładów ładunkowych zawiera olej, który nie powinien dostać się do morza. Zgodnie z przepisami wszystkie statki są wyposażone w separatory wody zaolejonej oczyszczające tą wodę. Na niektórych statkach TT-Line zainstalowała nową generację oczyszczalni ścieków, która jest w stanie oczyścić wodę zaolejoną poniżej dopuszczalnej normy. Te nowe urządzenia są obecnie testowane w warunkach codziennej eksploatacji.

Paypal Mastercard Payu Visa