Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Oczyszczanie spalin przez Mokry Hybrydowy Skruber na statku TT-Line Nils Dacke

Siarka zawarta w paliwie statku jest podczas procesu spalania przetwarzana na tlenki siarki (SOx). Jednym ze sposobów redukcji emisji SOx jest usunięcie ich ze spalin poprzez stosowanie technologii oczyszczania. Zasadniczo istnieją dwie różne możliwości oczyszczania spalin na statkach.

Jedną z nich jest tak zwany mokry system oczyszczania, zwykle określany jako „skruber", w którym spaliny są wprowadzane do rozpylonej chmury wody, która pochłania cząsteczki siarki. Skrubery mogą być zaprojektowane jako system otwarty, system zamknięty, lub połączenie obu tych systemów.

System otwarty oznacza, że woda morska, która posiada naturalne właściwości pochłaniania SOx jest pompowana przez skruber, a następnie odprowadzana z powrotem do morza. Z kolei w systemie zamkniętym woda krąży w zamkniętym obiegu, jednakże istnieje konieczność stosowania środków chemicznych.

Hybrid scrubber

Inną technologią oczyszczania spalin są suche absorbery, które wykorzystują granulki wodorotlenku wapnia do pochłaniania SOx. Jako produkt końcowy powstaje gips, który jest następnie zbierany na statku w celu zdania go na ląd.

Wadą stosowania technologii oczyszczania spalin obu typów jest przestrzeń, którą zajmują na statku i dodatkowy ciężar, który może w sumie wynosić do kilkuset ton. Skrubery suche zajmują jeszcze więcej miejsca niż skrubery typu mokrego i są cięższe. Instalowanie skruberów na statkach będących już w eksploatacji może być wyzwaniem.

Po dokładnej analizie TT-Line zdecydowała się na instalację systemu hybrydowego (połączony obieg otwarty i zamknięty) wyprodukowany przez fińską spółkę Wärtsilä. System ten został zainstalowany na promie pasażersko-samochodowym M/S Nils Dacke w 2014 i obejmuje w sumie cztery skrubery, jeden na każdy z silników diesla. W celu stworzenia dla nich odpowiedniej ilości miejsca zaistniała konieczność zamontowania na statku dwóch nowo wybudowanych kominów, które zastąpiły dotychczasowe.

Przestrzeń niezbędna dla dodatkowego wyposażenia, takiego jak pompy, separatory, zbiorniki, pomieszczenia kontrolne itp. została stworzona w dwóch nowo utworzonych pomieszczeniach maszyny wydzielonych z istniejących ładowni. Taka konfiguracja znacząco zmniejsza pojemność ładunkową statku, jednakże dobrą stroną tego systemu jest to, że ciężar znajduje się w nisko położonych częściach statku, i tym samym równoważy on ciężar skruberów znajdujących się w kominach.

Funnel

Z drugiej jednak strony, w przypadku sporządzenia prawidłowego projektu i znalezienia możliwego do wykonania rozwiązania instalacji skrubery są dobrym sposobem redukcji emisji spalin ze statku, nie tylko tlenków siarki, lecz również sadzy. Równocześnie możliwe jest zapewnienie ekonomicznej eksploatacji statku poprzez uniknięcie konieczności stosowania drogich typów paliwa.

Paypal Mastercard Payu Visa