Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Nowe przepisy o ograniczeniu emisji tlenków siarki na obszarach kontroli emisji tlenków siarki (Załącznik VI do Konwencji Marpol)

W roku 2008 IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) podjęła decyzję o ograniczeniu maksymalnej dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie żeglugowym z obecnego poziomu 1,0% do zaledwie 0,1% na obszarach kontroli emisji tlenków siarki (SECAs SOx Emission Control Areas). Szczególnie uderza to w żeglugę na Morzu Północnym oraz w rejonie Bałtyku. Przepis ten nie obejmuje globalnego rynku żeglugowego, włącznie z innymi europejskimi strefami żeglugi, takimi jak Morze Irlandzkie i Morze Śródziemne aż do roku 2020, a najprawdopodobniej do roku 2025, gdzie ograniczenie obecnie pozostaje na niezmienionym poziomie 3,5%, a później ma zostać obniżone do 0,5%.

Spełnienie wymogów prawnych nowych przepisów jest możliwe poprzez stosowanie Marine Gasoil z maksymalną zawartością siarki wynoszącą 0,1%, co stanowi dodatkowy koszt około 200 Euro za tonę w porównaniu do normalnego paliwa statkowego.

Inną możliwością spełnienia wymogów nowych przepisów, zamiast stosowania Marine Gas Oil 0,1%, jest instalacja systemu oczyszczania spalin (scrubber). Tego typu technologia kontroli emisji jest już od dawna stosowana w systemach na lądzie, jednakże systemy te są zbyt duże i zbyt ciężkie, aby można je było wykorzystywać na statkach. Pomimo faktu, iż technologia ta jest nadal w fazie opracowywania na potrzeby stosowania jej na statkach, w ciągu ostatnich kilku
miesięcy systemy te były zamawiane coraz częściej. Koszt ich instalacji na statkach typu RoRo jest bardzo wysoki, przy czym ich cena różni się w zależności od stosowanej technologii oczyszczania i typu statku. Z powodu wysokich kosztów instalacji, które trzeba ponieść w przypadku stosowania tych systemów i dodatkowych kosztów eksploatacji nie stanowią one dobrego rozwiązania, szczególnie w przypadku starszego tonażu.

Począwszy od 1 stycznia 2015 TT-Line stosuje Marine Gasoil na pięciu swoich statkach. Jesienią 2014 zainstalowaliśmy na naszym statku NILS DACKE mokry hybrydowy skruber  wyprodukowany przez Wärtsilä w ramach projektu pilotażowego wspieranego przez Unię Europejską. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z „Projektem „TEN-T Autostrady morskie  „Zielony Most w Korytarzu Skandynawskim".


"TEN-T MoS Project "Green Bridge on Nordic Corridor".

Price changesGreen Bridge graphic
Paypal Mastercard Payu Visa