Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Zielony most

Autostrady przez morze łączące Szwecję (Trelleborg) i Niemcy (Travemünde i Rostock) są wspierane modernizacjami na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie żeglugi i infrastruktury portowej. Inwestycje te przyczyniają się do osiągnięcia kilku celów polityki europejskiej i są wspierane funduszami projektu TEN-T. Ta inicjatywa wynika ze skutecznej współpracy pomiędzy danymi portami i operatorami terminali promowych jak również TT-LINE jako armatorem świadczącym usługi w transporcie morskim. Projekt (Część 1), który wszedł w życie na początku 2011 roku był koordynowany przez TT-LINE i obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  • Wprowadzenie technologii mających na celu zmniejszenie emisji, a mianowicie instalację pilota i testowanie skrubera hybrydowego na jednym z Zielonych Statków TT-Line (Nils Dacke) do końca 2014.
  • Instalacja zasilania prądem w Porcie Trelleborg.
  • Ważne inwestycje w Porcie Trelleborg w celu przygotowania korytarza na potrzeby eksploatacji następnej generacji bałtyckich promów pasażersko-samochodowych na Bałtyku. Zbudowano nowe stanowisko promowe nr 10 wraz z rampami dla górnego i dolnego pokładu. Bagrowanie basenu portowego i budowa nowych falochronów zostały zakończona już w 2013 roku. Ponadto na stanowisku nr 10 Port Trelleborg zainstalował urządzenia do odbioru ścieków.
  • Intermodalna modernizacja bazy promów morskich w Trelleborgu (stacja rozrządowa i place w pobliżu nowego stanowiska promowego nr 10).
  • Rozbudowa intermodalnej bazy promów morskich w Rostocku poprzez podwojenie wydajności przeładunkowej do 140,000 jednostek intermodalnych. Plawane działania, prace ziemne, budowa torów kolejowych i dwóch gentr została zakończona w 2014 roku.
  • Zarządzanie projektem i sprawozdawczość.

Trelleborg

Zwiększenie intermodalnej zdolności przeładunkowej terminali promowych w Rostocku and Trelleborgu przyczynia się do lepszej integracji usług morskich w ramach intermodalnego ciągu transportowego. Rozbudowa ma na celu wyeliminowanie wąskiego gardła transportowego w przyszłości, rozwój łączonych rozwiązań transportowych morsko-kolejowych i zmniejszenie ruchu na drogach wzdłuż korytarza. Pilotażowa instalacja technologii redukcji spalin przygotowuje jeden z Zielonych Statków TT-Line do spełnienia wymogów przepisów obowiązujących na obszarach kontroli emisji tlenków siarki w 2015 i jest korzystna dla podobnych rozwiązań na innych statkach pasażersko-samochodowych w przyszłości poprzez dzielenie się doświadczeniami nabytymi podczas konstrukcji, testowania i eksploatacji. W ramach Części 2 projektu „Zielony Most” planowane są instalacje testowe na siostrzanym statku, jak również instalacje pilotażowe na statkach o napędzie spalinowo-elektrycznym Nils Holgersson and Peter Pan. Instalacje technologii redukujących emisję spalin, jak również zasilanie elektryczne z lądu zmniejsza zanieczyszczenie powietrza i jest istotnym krokiem w kierunku budowy zielonych portów na Bałtyku .

Paypal Mastercard Payu Visa