Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Przed podróżą


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące wymaganych dokumentów podróży,

procedury odprawy, mapki dojazdowe do portów oraz warunki przewozu.

Dokumenty podróżne

W czasie podróży powinieneś mieć ze sobą ważny, niezniszczony dokument tożsamości - jest to paszport albo dowód osobisty (w przypadku mieszkańców krajów należących do strefy Schengen). Dokumenty są sprawdzane podczas odprawy armatorskiej i bezpośrednio przed zaokrętowaniem na prom. Prosimy pamiętać, że dzieci również muszą posiadać swój dokument tożsamości. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do infolinii Straży Granicznej w Warszawie pod numerem telefonu +48 225004000.

Minimalny wiek

Dzieci poniżej 14 roku życia mogą podróżować promami TT-Line jedynie pod opieką dorosłych. Bilet dla niemowlęcia (poniżej 1 roku) można zakupić na stronie ttline.com , ale tylko przy jednoczesnym zakupie biletu dla osoby dorosłej.

Młodzież, w wieku 14-17 lat, może podróżować z TT-Line bez opieki dorosłego pasażera tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody prawnego opiekuna dziecka oraz potwierdzenia posiadania przez niepełnoletniego pasażera dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do infolinii Straży Granicznej w Warszawie pod numerem telefonu +48 225004000.

Odprawa online

Odprawa internetowa jest dostępna tylko w portach:

  • Trelleborg
  • Travemünde
  • Rostock

W Świnoujściu na ten moment odprawa przez internet jest niemożliwa.

Odprawa pasażerów pieszych

Odprawa armatorska pasażerów pieszych w Świnoujściu odbywa się punkcie odpraw TT-Line znajdującym się w budynku Dworca Morskiego. Pasażerowie piesi udają się na prom galerią pasażerską.

W porcie Trelleborg, Rostock i Travemünde pasażerowi piesi są dowożeni i odwożeni  z promu autobusem. Podczas odprawy pasażerów pieszych w Travemunde, Rostock lub w Trelleborgu poza godzinami pracy biura, proszę czekać na autobus na parterze budynku terminalu. 

Autobus zabierze i przetransportuje do odprawy w porcie wszystkich pasażerów 30 minut przed odejściem promu.

Odprawa pasażerów zmotoryzowanych

Dojazd do punktu odprawy pasażerów zmotoryzowanych jest odpowiednio oznakowany w każdym porcie. Prosimy kierować się zgodnie z oznakowaniem drogowym.

Dokumenty podróży, takie jak karta pokładowa, klucze do kabiny i bony na posiłki są wydawane  podczas odprawy armatorskiej. Jeśli otrzymasz winietę na odprawie, prosimy o jej wyłożenie w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, aby osoby odpowiedzialne za kierowanie mogły skierować Cię na właściwy prom.

Po odprawie należy kierować się do miejsca oczekiwania na załadunek. W porcie Travemünde, Rostock i Trelleborg wjazd na miejsce oczekiwania na załadunek jest możliwy poprzez użycie karty pokładowej, która po przyłożeniu do skanera kodu kreskowego, otwiera bramkę.

Pokład samochodowy

Pojazdy wprowadzane są na pokład przez pasażera-kierowcę. Kierujący pojazdem obowiązany jest przestrzegać znaków ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na pokładzie samochodowym i w razie wątpliwości zwrócić się o informację do oficera ładunkowego. TT-Line nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas załadunku i wyładunku przez kierujących innymi pojazdami. Jakiekolwiek uszkodzenie pojazdu, bagażu czy ubrań musi być bezzwłocznie zgłoszone do załogi pokładowej , która pomoże w wypełnieniu formularza szkód. Samochód winien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, wyprostowane koła oraz być właściwie zamknięty przed dostępem osób trzecich.
Ze względów bezpieczeństwa, pokład samochodowy jest zamknięty w czasie rejsu.  Zabronione jest przewożenie benzyny w kanistrach w ilości większej niż 60 litrów. 

Godziny odprawy

Prosimy sprawdzić godziny odprawy na potwierdzeniu rezerwacji. Pasażerowie muszą stawić się do odprawy we wskazanym czasie. W przypadku zbyt późnego przybycia na odprawę, bilety osób, które nie przybyły o czasie, tracą ważność.

Odprawa w Świnoujściu rozpoczyna się na 90 min. przed planowanym odejściem promu i kończy się:

- dla pasażerów pieszych 30 min. przed planowanym odejściem promu

- dla pasażerów zmotoryzowanych 60 min. przed planowanym odejściem promu.

 

Odprawa w Kłajpedzie rozpoczyna się na 90 min. przed planowanym odejściem promu i kończy się:

- dla pasażerów pieszych 30 min. przed planowanym odejściem promu

- dla pasażerów zmotoryzowanych 60 min. przed planowanym odejściem promu.

 

Odprawa w portach Rostock, Travemünde, Trelleborg kończy się:

- dla pasażerów pieszych i zmotoryzowanych na 30 min przed planowanym odejściem promu, chyba, że inna godzina jest wskazana na potwierdzeniu rezerwacji.

W okresie wysokiego sezonu przewozowego istnieje możliwość odprawy na odejścia nocne promu z Travemünde:  21:30 / 22:00 / 22:30 od godziny 19:30.

Dojazd do portów

Mapa dojazdu do terminali promowych znajduje się tutaj

Świnoujście:                                     Terminal Promowy; ul. Dworcowa 1; 72-600 Świnoujście

Trelleborg:                                        Hamngatan 9; 23122 Trelleborg

Rostok Überseehafen:                     Zum Fährterminal 1; 18147 Rostok

Lubeka -Travemünde:                      Zum Hafenplatz 1; 23570 Lubeka

Kłajpeda:                                        „TT-Line“ terminalas Minijos g. 180; LT-93269, Klaipėda

                                                       Centrinis Klaipėdos terminalas Baltijos pr. 40; LT-93239, Klaipėda                                        

Warunki i regulaminy

Poniżej znajdziesz ogólne warunki przewozu pasażerów

Ogólne warunki przewozu morzem pasażerów i ich bagażu morzem

Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 

Paypal Mastercard Payu Visa