Obsługa Klienta i rezerwacje:

INFOLINIA
Polska z tel.stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)

Z zagranicy:
+48 91 326 3515

Godziny otwarcia:

pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 16:00

ndz. 08:00 - 14:00

PL

Internetowy system rozstrzygania sporów

Ustawodawstwo w sprawie alternatywnych i internetowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich.

W dniu 21 maja 2013 roku, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjął ustawodawstwo w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR) i internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR);

Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich (dyrektywa ADR), 
Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich (ODR rozporządzenie)
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ustawodawstwo dotyczące ADR i ODR to proste, szybkie i tanie rozwiązanie pozasądowe w przypadku sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. 
Dyrektywa ADR zapewnia, że konsumenci mają dostęp do ADR dla rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub z umów o świadczenie usług zawartych we wszystkich sektorach gospodarki 
(spory dotyczące zdrowia i szkolnictwa wyższego są wyłączone),niezależnie czy produkt lub usługa została zakupiona przez internet lub poza nim i czy przedsiębiorca ma siedzibę w państwie członkowskim konsumenta lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Platforma ODR jest platformą internetową, która jest specjalnie zaprojektowana, aby pomóc konsumentom, którzy zakupili towary lub usługi w Internecie, a następnie mają problem z tym zakupem.

Paypal Mastercard Payu Visa