COVID-19 Cestovní poradenství Německo

Bezpečnost našich zákazníků věnujeme maximální pozornost a je vždy naší nejvyšší prioritou.

COVID-19 Cestovní rady pro Německo

Bezpečnost našich zákazníků věnujeme maximální pozornost a je vždy naší nejvyšší prioritou! Na této stránce najdete všechny důležité a potřebné informace pro váš přejezd do Německa a koronavirovou regulaci v Německu.

Zavedli jsme také hygienický koncept na palubě, abychom zajistili bezpečný a pohodlný přechod pro naše cestující. Zde najdete naše opatření na palubě.

Upozorňujeme, že při vstupu do země ze zahraničí je nutné předložit doklad o úplném očkování, uzdravení nebo negativním rychlotestu či PCR testu.

 • Kdo má obecně povolen vstup do Německa?

  Obecně je vstup povolen obyvatelům z

  • členské státy EU
  • Země přidružené k Schengenu: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko
  • Ostatní země jen ve výjimečných případech. Předpokladem je, že existuje absolutní nutnost. Podrobné informace lze nalézt tady 
 • Jaké jsou vstupní požadavky při vstupu do Německa nebo při návratu z rizikové nebo vysoce rizikové oblasti?

  Vstup ze zahraničí:

  • Při vstupu do Německa musí být k dispozici jeden z následujících dokladů: aktuální Corona test, doklad o kompletním očkování nebo obnovený doklad.
  • Rapid test (ne starší 48 hodin) a PCR test (ne starší než 72 hodin) jsou akceptovány.
  • Děti do 12 let jsou od testování osvobozeny.

  Vstup z vysoce rizikových oblastí:

  • Musí být provedeno digitální vstupní prohlášení digitální vstupní prohlášení.
  • Při vstupu do Německa musí být k dispozici jeden z následujících dokladů: aktuální Corona test, doklad o úplném očkování nebo doklad o rekonvalescenci.
  • Rapid test (ne starší 48 hodin) a PCR test (ne starší než 72 hodin) jsou akceptovány.
  • Osoby, které nemají doklad o úplném očkování nebo doklad o uzdravení při vstupu z rizikové oblasti, musí nastoupit do 10denní karantény. Karanténu lze zrušit nejdříve pátý den dalším testem.
  • Děti jsou osvobozeny od testovací povinnosti. Karanténní povinnost však zůstává v platnosti a končí automaticky pátým dnem po vstupu.

  Vstup z oblasti varianty viru:

  • Musí být provedeno digitální vstupní prohlášení digitální vstupní prohlášení.
  • Je vyžadován každodenní negativní výsledek testu. Doklad o očkování nebo rekonvalescenci nestačí.
  • Jsou akceptovány testy PCR (ne starší 72 hodin) a testy antigenů (ne starší 24 hodin).
  • Testování není povinné pro děti do 12 let.
  • 14denní karanténu je nutné dodržovat na vlastní náklady.
  • Žádné „bezplatné testování“ není možné.

  O současných vysoce rizikových oblastech si můžete přečíst na RKI webová stránka.

   

 • Co dalšího je třeba zvážit při vstupu do Německa?

  Pokud jste během posledních 10 dnů pobývali v rizikové nebo vysoce rizikové oblasti a nespadáte pod žádnou z výjimek uvedených níže*, jste povinni svůj vstup do Německa zaregistrovat digitálně.

  Digitální registraci můžete odeslat pod následujícím odkazem: www.einreiseanmeldung.de.

  Po registraci obdržíte potvrzení s QR kódem nebo registračním číslem (Formular-ID). Žádáme vás, abyste se urychleně zaregistrovali před odbavením v přístavu Trelleborg. Bez potvrzení se nemůžete přihlásit. Doklad si musíte uschovat a nosit ho s sebou při vstupu do Německa. Úřady mohou požádat o nahlédnutí do dokumentu. Pokud nemůžete podat žádost o digitální vstup z důvodu nedostatku technického vybavení nebo z důvodu technického problému, kontaktujte prosím odbavovací terminál v Trelleborgu.

  Další informace naleznete zde IInformace o omezeních vstupu a nařízeních o karanténě v Německu - Spolkové ministerstvo zahraničí (auswaertiges-amt.de)

  Informujte se prosím dodatečně o individuálních vstupních a karanténních předpisech vaší příslušné spolkové země a na vašem příslušném zdravotním oddělení vašeho příslušného státu.

 • Které výjimky platí?

  Existují některá zvláštní nařízení týkající se povinnosti karantény, jako je výjimka pro lidi, kteří využívají Německo jako tranzitní zemi nebo v zemi nezůstávají déle než 72 hodin, aby navštívili příbuzné prvního stupně.

  Tyto výjimky se v rámci Německa liší. Informujte se prosím o předpisech ve vašem příslušném státě na vaši odpovědnost zdravotního úřadu.

  Vystrašení řidiči a řidiči autobusů jsou obecně osvobozeni od karanténních předpisů a požadavků na testování, pokud nevykazují žádné typické příznaky Covid-19.

  Následující skupiny osob jsou osvobozeny od povinnosti testování při vstupu z oblasti s vysokým výskytem:

  • osoby, které ještě nedosáhly věku šesti let, jsou od povinného testování osvobozeny
  • pokud byla oblast s vysokým výskytem využívána pouze pro tranzit, bez přechodného pobytu
  • pokud je Spolková republika Německo využívána pouze pro tranzit a je okamžitě opět opuštěna
  • pokud pobyt kratší než 72 hodin z pracovních důvodů zahrnuje přeshraniční přepravu osob, zboží nebo zboží po silnici, železnici, lodí nebo letecky; přitom je třeba dodržovat zásady ochrany a hygieny
  • pokud osoby z oficiálních delegací strávily méně než 72 hodin v oblasti s vysokým výskytem
  • pokud příslušný orgán v odůvodněných jednotlivých případech a se závažným důvodem udělí další výjimky

  Od registrační povinnosti jsou osvobozeny tyto skupiny osob:

  • Osoby, které pouze procestovaly rizikovou oblast bez přechodného pobytu
  • Osoby, které vstupují do Spolkové republiky Německo pouze za účelem tranzitu
  • Osoby, které vstupují do Spolkové republiky Německo z pracovních důvodů za účelem přepravy osob, zboží nebo zboží přes hranice po silnici, plachtou, po moři nebo letecky

  Více informací můžete najít na webových stránkách společnosti Federální ministerstvo zdravotnictví

 • Jaké důsledky bude mít pozitivní výsledek testu?

  V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 před vstupem do Německa nebo jeho návratem do Německa je třeba v souladu s nařízeními Corona dodržovat následující:

  • vstup do Spolkové republiky Německo jako německému státnímu příslušníkovi je výslovně povolen
  • Podle nařízení federální vlády nesmíme jako dopravci přepravovat osoby bez negativního výsledku testu na koronaviru
  • Obraťte se na místní zdravotnický úřad, který může pro jednotlivé případy a ze specifických důvodů udělit další výjimky a udělit tak povolení k přepravě
 • Které testy na COVID-19 jsou akceptovány pro vstup do Německa?

  Obecně jsou akceptovány metody technologie amplifikace nukleových kyselin (PCR, LAMP, TMA) a testy antigenů. Rychlé antigenní testy jsou akceptovány, pokud splňují minimální kritéria doporučená WHO. Testy na protilátky nejsou akceptovány.

  Výsledek testu se uchovává po dobu nejméně 10 dnů po vstupu a musí být na požádání předložen příslušným orgánům.

 • Musím nosit ochranu úst a nosu?

  V uzavřených veřejných prostorách je každý povinen nosit ochranu úst a nosu. V okresech s 7denní incidencí vyšší než 100 by osoby cestující společně měly nosit v soukromých autech ochrannou masku na ústa a nos, pokud pocházejí z více než jedné domácnosti.
  Přijímají se následující typy masek: chirurgické masky, masky standardu KN95/N95 nebo masky standardu FFP2.

  Jednotlivá pravidla naleznete na webových stránkách Vaší příslušného státu.

  V celé zemi navíc nadále platí pravidla o vzdálenosti a hygieně. Vždy musí být zajištěno dodržování minimální vzdálenosti 1,5 m.

 • Je dovoleno setkávat se s jinými lidmi?

  Soukromá setkání s jinou domácností jsou možná v oblastech s incendencí pod 100.

  Celkem se smí sejít maximálně pět lidí. Děti do 14 let se nepočítají. Páry jsou považovány za domácnost. To platí i pro setkávání na veřejných prostranstvích.

 • Jaká jsou současná omezení ve veřejném životě?

  Ve většině německých států je ubytování přes noc v hotelech, prázdninových apartmánech a podobně pro turistické účely stále zakázáno, ale zůstává otevřené pro nezbytné účely a obchodní cesty.

  V odpovídajících zemích, kde je sedmidenní incidence nižší než 100, jako je Lübeck Bay, bude v květnu zahájen modelový projekt. V důsledku toho se plně znovu otevřou restaurace a hotelový průmysl. Pro účast v turistickém projektu bude vyžadován test antigenu COVID-19 a registrace.

  V odpovídajících okresech, kde je sedmidenní výskyt nižší než 100 venkovních restaurací, může venkovní prostor otevřít. I zde platí aktuální omezení kontaktu: Ve venkovním prostoru restaurací smí usednout ke stolu maximálně pět osob (nepočítají se děti do 14 let) ze dvou domácností. Masky lze sejmout u stolu, musí být zajištěno sledování kontaktu.

  Státní vláda doporučuje provést před návštěvou rychlý nebo autotest, i když to není povinné. Alkoholické nápoje je možné podávat do 21 hodin.

  Dále jsou částečně otevřena obchodní centra a volnočasové aktivity jako zoologické zahrady, zábavní parky, knihovny atd. za přísných hygienických a vstupních předpisů.

  Informujte se prosím dodatečně o jednotlivých omezeních vaší příslušné spolkové země a na příslušném zdravotním oddělení vašeho regionu.

Často kladené otázky

 • Kde se mohu nechat otestovat?

  Trelleborg
  V přístavu Trelleborg máte možnost nechat se otestovat v odbavovací zóně. Předtím se nemusíte registrovat. Je to pokles testovací stanice.

  InnoVacc Trelleborgs Hamn na odbavovacím terminálu.

   

  Otevírací doba:
  Pondělí až čtvrtek: 08:00 až 12:00
  Pátek: od 08:00 do 12:00
  Sobota: od 08:30 do 12:00
  Neděle: 09:00 až 23:00

  Můžete najít podrobné informace zde.

   

  Travemünde
  V přístavu Travemünde zatím není žádná zkušební stanice. Tady najdete přehled všech testovacích stanic v Lübecku a okolí.

   

  Rostock
  V přístavu Rostock zatím není žádné testovací centrum. Nejbližší testovací centrum se nachází v nákupním centru "Rostocker Hof" v centru města Rostock. Schůzku je možné domluvit online.

   

  Centogene
  Galerie Rostocker Hof
  1. Obergeschoss, Laden Nr. 32
  Kröpeliner Str. 26-28
  18055 Rostock

   

  Otevírací doba:
  Pondělí až pátek od 08:00 do 16:00

  Podrobné informace naleznete zde.

 • Na co si dát pozor při rezervaci nového přejezdu?

  • Pro plnou flexibilitu použijte náš doplněk Flexibility. Pokud si zarezervujete variantu FLEX, můžete svůj přejezd změnit nebo zrušit až 24 hodin před odjezdem bez jakýchkoli poplatků.

   

  • Pro potřebný komfort doporučujeme rezervaci chatky, zde najdete vhodnou nabídku

   

  • Rezervujte pohodlně a snadno online
 • Na koho se mohu obrátit, pokud mám nějaké dotazy?

  • Kontaktujte náš tým nejlépe prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

   

  • Pro rezervace během následujících 72 hodin nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 0180 66 66 600 (německá pevná linka 20 ct./hovor; německý mobilní telefon max. 60 ct./hovor)

   

  • Na žádosti se odpovídá pondělí až pátek od 8:00 do 18:00. podle data podání.

TT-Line přejezdy

Trajekty od TT-Line fungují normálně navzdory vypuknutí koronaviru!

Všechny naše trajekty plují podle našich plavebních řádů.

Všechny jízdní řády

Doplněk flexibility

Rezervujte si náš doplněk Flexibilita a naplánujte si dovolenou s plnou flexibilitou a bez starostí! Se zvýhodněním TT-Line Flexibility máte možnost všechny naše tarify ještě více individualizovat. Svou rezervaci můžete bezplatně změnit a zrušit do 24 hodin před odjezdem.

Doplněk flexibility

Paypal Diners Club Mastercard Visa